Група Активної Реабілітації

#Як родина Кардашів допомагає людям з інвалідністю під час війни

Привіт. Ми сім’я Кардашів зі Львова.

Через тиждень після повномасштабного вторгнення росії в Україну, на межі нервового зриву від новин та безсонних ночей, ми з донькою і сестрою прийняли запрошення нашого друга і партнера з польської організації  Фундація активной реабілітації виїхати у Польщу і тимчасово покинути дім. Поки Dawid Feder приймав нас з усією любов’ю і турботою в себе вдома, Кардаш Олег і наша орендована, але більш менш доступна для людини на візку квартира, приймали друзів і інструкторів ГАРу, що рятувались від війни.

У різні часові проміжки Кардаш Олег радо приймав Аліну Фісенко з родиною, Сергія Коваленко з дружиною і двома дітьми, Юнону з мамою і кішкою. Зустрічав людей з поїзду і проводжав їх до кордону на власному авто.

У такій складній ситуації важко висувати якісь вимоги один до одного і навіть до себе. Кожен робить що може там де може. І ми робили.

Я взяла на себе частину роботи по комунікації і встановлювала взаємодію між ГАР і ФАР —допомагала укладати списки, вести перемовини, перекладати документи і запити.А ще, окремим напрямом комунікації  стала співпраця з благодійниками з Нідерландів. 

Ще на початку повномасштабного вторгнення Євгеній Петраш запропонував допомогу. Він багато років тому теж був учасником табору. Вже давно живе і працює в Нідерландах. На запит про допомогу Женя звернувся до компанії в якій працює з проханням підтримати діяльність нашої організації. Компанія і деякі співробітники включно з Женею зібрали і надіслали кошти на рахунок. Дякуємо дуже Євгену і всім причетним.

Ці кошти дають нам змогу працювати і забезпечувати необхідними речами (засоби гігієни, медикаменти, продукти, деякі засоби реабілітації) людей з інвалідністю і їхні сім’ї які опинились у скрутному положенні через війну.

До речі, якщо ви потребуєте щось з вище перерахованого — заповніть анкету.

ENGLISH

Hello. We are a family of Kardash from Lviv.

A week after the full-scale Russian invasion of Ukraine, on the verge of nervous breakdown from news and sleepless nights, my daughter, sister and I accepted an invitation to leave for Poland and temporarily leave home, from our friend and partner from the Polish organization FAR. While Dawid Feder hosted us with all love and care, my husband Kardash Oleg and our rented apartment, which is more or less accessible to a person in a wheelchair, hosted friends and instructors of GAR, who were fleeing the war.

At different time intervals Kardash Oleg sheltered Alina Fisenko with his family, Serhiy Kovalenko with his wife and two children, Junona with her mother and cat. He met people from the train and accompanied them to the border in his own car.

In such a difficult situation,it is hard to put any requirements on each other and even on yourself. Everyone does what they can where they can. And we did it.

I took on a part of work on communication and set the cooperation between the GAR and the FAR – helped to compile lists, negotiate, translate documents and inquiries. And, a separate area of ​​communication was cooperation with philanthropists from the Netherlands.

At the early beginning of the full-scale invasion, Evgeny Petrash offered help. He was a participant in the GAR camp many years ago. He has been living and working in the Netherlands for a long time. Eugene asked the company where he works to support the activities of our organization. The company and some employees, including Eugene, raised and sent funds to our account. We are very grateful to Eugene and to all involved.

These funds enable us to work and provide the necessary things (hygiene products, medicines, food, some rehabilitation aids) for people with disabilities and their families which appeared in a difficult situation due to the war.

By the way, if you need anything of the above mentioned, please complete the form.