Група Активної Реабілітації

#Пам’ятка щодо проведення ремонтів крісел колісних на таборі АР

Інформуємо, що під час перебування у Західному реабілітаційно-спортивному центрі, в тому числі у Таборі активної реабілітації, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа мають право на безоплатний  гарантійний та післягарантійний ремонт крісел колісних, виданих за кошти державного бюджету, протягом терміну експлуатації коляски.

Ремонт технічних засобів реабілітації проводиться підприємствами, сервісними центрами за зверненням місцевого органу праці та соціального захисту населення на підставі заяви інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника.

Ремонт технічного та іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився, проводиться підприємством-виробником за рахунок коштів підприємства-виробника.

Післягарантійний ремонт проводиться підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічні та інші засоби реабілітації, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації або зберігання.

У разі отримання особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками нового технічного та іншого засобів реабілітації післягарантійний ремонт раніше виданого засобу за рахунок коштів державного бюджету не проводиться.

Підприємства, сервісні центри вносять до банку даних інформацію про післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Отже, для проведення післягарантійного ремонту коляски необхідно привезти з собою лист від Управління соціального захисту населення по місцю проживання людини з інвалідністю на ім’я директора ЛКЕПЗПіП Суязова С.О.  з проханням здійснення ремонту крісла колісного, виданого (дата) особі з інвалідністю (ПІП), що проживає за адресою (зазначити адресу).