Група Активної Реабілітації

#Оцінка ситуації щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до виборчих та політичних процесів в Україні

Громадяни з інвалідністю – особливо вразлива категорія населення…

logo-partnersНаціональна Асамблея інвалідів України розпочинає оцінювання ситуації щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до виборчих та політичних процесів в Україні спільно з Міжнародним фондом виборчих систем (IFES, International Foundation for Electoral Systems).

Відповідно до Конституції України всі люди мають однакові права та обов’язки, в т.ч. щодо участі у виборчих та політичних процесах. Стаття 29 «Участь у політичному та суспільному житті» Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, що ратифікувала Україна у 2009 році, гарантує людям з інвалідністю політичні права і можливість користуватися ними на рівні з іншими. Однак, ті громадяни, що мають важкі форми інвалідності – обмежені у своїх можливостях повноцінно брати участь у житті суспільства.

Головні завдання: визначити та оцінити бар’єри, з якими стикаються люди з інвалідністю, а також їх вплив на рівень участі у політичному житті суспільства. Виявити прогалини та невідповідності законодавства України міжнародним правовими документами відповідно до взятих зобов’язань щодо реалізації особами з інвалідністю права на участь у політичному та суспільному житті, та відповідно підготувати рекомендації щодо покращення ситуації. А також підвищити соціальну та політичну активність безпосередньо людей з інвалідністю та сприяти забезпеченню для осіб з інвалідністю можливостей на рівні із здоровими людьми брати участь у суспільному житті та бути повноправними громадянами своєї країни.

Найближчим часом заплановано здійснити аналіз законодавчо-нормативних документів, регламентів та процедур на відповідність вимогам та стандартам міжнародних правових документів відповідно до взятих Україною зобов’язань щодо реалізації особами з інвалідністю права на участь у політичному та суспільному житті. Проведення 3-х фокус-груп (м. Київ, Вінниця, Дніпропетровськ). Паралельно в 10 регіонах України буде проведено анкетування осіб з інвалідністю та посадових осіб на центральному та місцевих рівнях. Орієнтовно планується опитати по 50 осіб різного віку, статі, з різними формами інвалідності у кожній області. Також планується підготувати та розробити рекомендації за підсумками проведеного аналізу щодо змін політики та процедур у забезпеченні виборчих прав громадян з інвалідністю.

Реалізація стала можливою завдяки щедрій підтримці уряду Канади через Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Довідка

Міжнародний фонд виборчих систем (IFES) – організація, що займає провідне місце у світі в справі сприяння процесу виборів. З 1987 року працює з 135 країнами. Фонд постачає країнам технічні поради та інструментарій для проведення демократичних виборів. IFES – міжнародна позапартійна організація розвитку демократії, і мета діяльності – дати людям право голосу у визначенні того, як ними управляти. Кожен проект IFES здійснюється місцевим персоналом і у співпраці з місцевими організаціями. Керуючись таким “доморощеним” підходом, IFES забезпечує відповідність пропонованого фондом аналізу потреб даної країни або даного клієнта, а також те, що користь від наданої допомоги переживе термін проекту.

Прес-служба НАІУ