ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації» (надалі – ГО «ГАР») – це громадська організація людей з інвалідністю, яка покликана здійснювати заходи по сприянню активній реабілітації людей з ураженнями хребта та спинного мозку, які користуються кріслом колісним, шляхом впровадження принципів активної реабілітації з метою незалежного та повноцінного включення людей після травми хребта в усі аспекти життя суспільства.

Активна реабілітація – це комплекс заходів із застосуванням засобів фізичної культури та спорту, скерованих на самообслуговування, максимальну незалежність у повсякденному житті та побуті, інтеграцію та суспільну активність людини, що зазнала травми чи захворювання хребта та спинного мозку і внаслідок цього пересувається на інвалідній колясці. Основними складовими процесу активної реабілітації є фізична, психологічна та соціальна реабілітація.

Напрямки роботи ВОІ «Група активної реабілітації»:

 • Формування бази даних осіб з ураженням спинного мозку;
 • Проведення таборів активної реабілітації для людей з травмами спинного мозку;
 • Реалізація програми «Перший контакт» у медичних та реабілітаційних закладах;
 • Проведення семінарів для інструкторів активної реабілітації з підвищення їх кваліфікації в рамках роботи на таборах;
 • Проведення семінарів для інструкторів активної реабілітації, які працюють по програмі «Перший контакт» з особами, які тільки отримали травму та знаходяться в гострому періоді;
 • Випуск тематичної літератури, методичних посібників, навчальних відеофільмів тощо;
 • Проведення семінарів для працівників медичних закладів, що працюють із пацієнтами з травмами спинного мозку;
 • Проведення семінарів для працівників транспортної сфери задля навчання щодо правильності надання послуг та інформації людям з інвалідністю при користуванні транспортом – літаками, поїздами, автобусами тощо;
 • Співпраця з Міжнародною Групою активної реабілітації та організаціями, які працюють в напрямку активної реабілітації зі Швеції, Польщі, Білорусії, Литви.

Табори активної реабілітації

Табір активної реабілітації – це один з найефективніших методів відновлення фізичного і соціального стану людини після травми спинного мозку.

Метою табору є досягнення людиною у колясці максимальної незалежності від сторонньої допомоги, і тим самим, покращення якості свого життя. Філософія табору грунтується на гаслі – «навчився жити у колясці сам – навчи іншого». Головну роль в процесі навчання відіграють інструктори у колясках, які мають неабиякий психоемоційний вплив на учасників табору, оскільки служать переконливим прикладом   можливості  вести повноцінне життя на рівні зі звичайними людьми.

Методика проведення таборів активної реабілітації прийнята від Шведської неурядової організації Рекритерингс Группен (REKRUTERRINGSGRUPPEN)

Програма  табору активної реабілітації передбачає:

 • Оволодіння навичками користування коляскою активного типу;
 • Покращення фізичного стану та набуття навичок самообслуговування через заняття різними видами спорту та завдяки руховій активності (техніка їзди на колясці, загально-фізична підготовка, плавання, стрільба з лука, настільний теніс,  аеробіка і т.д);
 • Розповсюдження інформації, що стосується профілактики ускладнень після травми, особистої гігієни, інтимної сфери, правових питань, облаштування житла тощо.

На сьогоднішній день ГО «ГАР» проводить табори:

 • для «свіжотравмованих» осіб або людей у колясках, які мають недостатню фізичну та теоретичну підготовку до самостійного життя;
 • для осіб, які пройшли перший табір з метою вдосконалення навичок, набутих під час його проведення;
 • для людей з ураженням хребта в шийному відділі;
 • для інструкторів активної реабілітації з підвищення їх кваліфікації.

В Україні табори активної реабілітації проводяться з 1991 року та реалізуються виключно ГО «ГАР», за підтримки Укрцентру «Інваспорт» з 2002 року, участі у проектах та окремих благодійників

* В планах організації проведення таборів для дітей з ураженням ОРА, для жінок з ураженням хребта та спинного мозку, спортивних таборів для осіб, які хочуть вести більш активний спосіб життя.

Програма «Перший контакт»

Важливим моментом для людини після травми спинного мозку, яка перебуває у лікарні чи реабілітаційному центрі, є перший контакт з інструкторами активної реабілітації.

Завданням програми «Перший контакт» є виявлення знаходження людини після травми та надання їй всебічної інформаційної підтримки, заохочення її до занять фізичними вправами та активного способу життя.

Інструктори першого контакту – це, у більшості випадків, люди, які перенесли такі ж самі травми спинного мозку та є прикладом можливостей людей, які пересуваються за допомогою крісла колісного, вправно нею володіють, самостійні у побуті і несуть теоретичні та практичні знання у сфері проблем та потреб людей після травм.

У інструкторів першого контакту можна отримати таку інформацію:

 • Як уникнути пролежнів і контрактур;
 • Як підібрати коляску активного типу і де її отримати;
 • Які існують засоби особистої гігієни та як їх правильно підібрати;
 • Які організації опікуються людьми після травми хребта;
 • Як заповнити індивідуальну програму реабілітації;
 • Що таке табір активної реабілітації і як на нього потрапити;
 • Що таке санаторно-курортне  лікування;
 • Як обладнати помешкання під потреби людини у колясці;
 • Де є в Україні реабілітаційні центри для спинальних пацієнтів;
 • Як працювати із органами державного самоврядування

Інструктори першого контакту тісно працюють і з родинами, інформуюючи їх про можливості і потреби людей після травми хребта чи захворювання спинного мозку.

Семінари для працівників медичних закладів

В рамках таборів активної реабілітації ГО «ГАР» проводить семінари для працівників медичних закладів, що працюють із пацієнтами після травми хребта (лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти, медсестри, інструктори ЛФК), а також з викладачами вищих учбових закладів, які мають відношення до реабілітації.

Мета заходу: Показати потреби і можливості  людини з травмою хребта та спинного мозку у постлікарняний період.

Філософія семінару базується на можливості учасників подивитись на життя людини після травми хребта з іншого боку, тобто вжитися  в ситуацію особи, яка пересувається в кріслі колісному, побачити більше моментів на які не зважали раніше, або яким не придавали значення.

Навчальний курс розроблений враховуючи досвід таких країн як Швеція, Польща, Великобританія, Сполучені Штати.

Програма  семінару передбачає практичні та теоретичні заняття:

 • історія руху активної реабілітації;
 • техніка страхування і переміщеня людей у колясці;
 • техніка володіння коляскою активного типу;
 • підбір крісла колісного;
 • профілактика пролежнів та контрактур, урологічні питання;
 • секс та прокреація після травми хребта;
 • відвідування та участь у  заняттях табору активнїої реабілітації.

Усі  знання і навички здобуті на семінарі учасники зможуть використати при поверненні на роботу. У майбутньому вони стають партнерами ГО «ГАР»  у реалізації програми «Перший контакт», надаючи інформацію про перебування людей з травмою хребта у їхньому закладі