На базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ відбулася міжнародна координаційна нарада під головуванням представника товариства «Зелений хрест», в тісному співробітництві з партнерами, щодо залучення осіб з інвалідністю до підприємницької діяльності в сфері сільського (агро) туризму. Метою проекту є залучення молодих людей з сільської місцевості, а також молоді з інвалідністю до підприємництва шляхом розробки концепції стійкого інклюзивного агротуризму.

Основна місія Товариства «Зелений Хрест» є виховання людини як гідного, зацікавленого та дбайливого громадянина своєї держави шляхом залучення її до практичної діяльності в напрямках:

  • екологія, спортивний туризм та екотуризм,
  • вивчення і збереження пам’яток історії та культури,
  • розвиток молодіжних рухів,
  • інтеграція осіб з інвалюдністтю у всі сфери суспільного життя,
  • експедиційна діяльність, розвиток демократії, місцевого самоврядування.

На сьогодні як в Україні, так і в країнах партнерах відсутня практика залучення осіб з інвалідністю до підприємницької діяльності в сфері сільського (агро) туризму. На вирішення даної проблематики направлена діяльність проекту.

Завдання проекту:

  1. Проведення навчань для молодіжних працівників – майбутніх тренерів 6ти країн з основ підприємництва в сфері сільського туризму для осіб з інвалідністю та заключної конференції по проекту.
  2. Підготовка посібника “Основи гостинності та надання послуг для осіб з інвалідністю у сільському туризмі” на 6ти мовах.
  3. Створення веб-порталу про сталий та інклюзивний туризм у країнах-партнерах.

Для досягнення поставленої мети проектом передбачено проведення низки заходів:

1. Координаційна нарада в Україні; 2-6 жовтня 2017

Впровадження проекту, офіційна презентація партнерів, контекст співпраці (Європейський, національний, регіональний) впровадження програми (ERASMUS +). Обговорювання проекту; питання управління та управління проектами (адміністративні, технічні та фінансові), завдання та ролі партнерів, визначення та підписання внутрішньої угоди, план дій (нанаціональному та міжнародному рівні), цілі, очікувані результати, процедури моніторингу та оцінки.

2. MID-TERM Координаційна зустріч в Латвії – 07-11 травня 2019

3. Створення веб-порталу про сталий та інклюзивний туризм у країнах-партнерах та країнах ЄС на шести мовах з рекомендаціями для людей, що займаються агротуризмом, поради щодо адаптації до них для людей з інвалідністю.

4. Випуск посібника “Основи гостинності та надання послуг для осіб з інвалідністю у сільськомутуризмі”, який складатиметься з двох частин.

5. Заключна конференція “Як підтримати молодь з інвалідністю, щоб розпочати власну справу в сільському туризмі” в Україні; 5-6 вересня 2019.

6. Заключні прес-конференції; Вересень 2019 року.